Timetracking Functies

PROJECT HOURS is ontworpen vanuit het oogpunt van de gebruiker. Ons doel is om het systeem eenvoudig te houden, je vindt dan ook enkel functies die jouw leven makkelijker maken. Zie hieronder een overzicht van de functies.

}

Registreer je uren

Schrijf uren op projecten en activiteiten.

Lees meer

Registreer uren

In Project Hours is het heel eenvoudig om uren te registreren. Kies een project en een datum, geeft de gewerkte uren op. Dat is het. Eventueel kun je een activiteit specificeren en opmerkingen noteren. De geschreven uren zijn direct zichtbaar in het dagoverzicht.

Met de mobiel apps kun je ervoor kiezen om een begin- en eindtijd te registreren. Project Hours berekent de gewerkte uren.

 

urenregistratie-timer-functie

Gebruik een timer

Start de timer en begin met werken. Sla de tijd op wanneer je klaar bent.

Lees meer

Timerfunctie

Je kunt de timer van Project Hours gebruiken om tijd te meten voor projecten en activiteiten. De timer kan gepauzeerd worden. Als de tijd is opgeslagen kun je deze achteraf bewerken, bijvoorbeeld om een opmerking toe te voegen. De timer is beschikbaar via webpagina en mobiele app.

=

Definieer projecten en activiteiten

Voordat je begint moet je eerst een aantal projecten en activiteiten definiëren.

Lees meer

Projecten en activiteiten defineren

In Project Hours is het opzetten van je urenregistratiestructuur heel eenvoudig. Definieer een aantal projecten en eventueel voor elke project je activiteiten en je bent klaar om te beginnen met urenregistratie!  Activiteiten kun je specifiek voor een project definiëren, maar je kunt ook aangeven dat een activiteit voor alle projecten beschikbaar moet zijn.    
f

Maak een urenbegroting

Vergelijk begrote uren met gerealiseerde uren.

Lees meer

Urenbegroting maken

Met een urenbegroting in PROJECT HOURS krijg je overzicht of de urenbegroting overeenkomt met de gerealiseerde uren. Geschreven en begrote uren worden weergegeven in een overzicht. Je kunt filteren op gebruikers en totalen per project bekijken.

Registreer materialen

Leg de materialen vast die je gebruikt bij een project.

Lees meer

Materialen registreren

Je kunt een in Project Hours een lijst met materialen opstellen. Hiermee kun je vervolgens vastleggen wat en hoeveel je op een dag gebruikt voor een project. Je kunt ook de kosten instellen. Dit kan heel flexibel door de gebruikers zelf kosten in te laten vullen, of wat strikter door de kosten  per materiaal vooraf te definiëren.

l

Stel uurtarieven in

Gebruik uurtarieven voor inzicht in kosten.

Lees meer

Uurtarieven instellen

Je kunt op uurtarieven in Project Hours op verschillende manieren instellen.
  • Stel een vast uurtarief in per gebruiker.
  • Stel een uurtarief in voor een activiteit. Op deze wijze kunnen gebruikers verschillende uurtarieven hanteren.
  • Of stel een lijst met uurtarieven samen die gebruikt wordt bij het registeren van uren. Dit is de meest flexibele optie en biedt de mogelijkheid voor gebruikers om op elke combinatie van projecten en activiteiten een verschillend uurtarief te kiezen.

Maak labels voor activiteiten

Definieer categorieën en deel activiteiten in.

Lees meer

Categorieën

Soms is het noodzakelijk om activiteiten in categorieën in te delen zodat over een groep activiteiten gerapporteerd kan worden. Neem bijvoorbeeld de verschillende soort verlof. Gebruikers registreren de activiteiten ‘Onbetaald verlof’ of ‘Vakantie’. Als deze activiteiten in een categorie ‘Verlof’ vallen, kan hier mee eenvoudig een totaal van alle verlofuren gemaakt worden.

Er is een Excel rapport met urentotalen per categorie.

Je kunt categorieën definiëren via het menu ‘Administratie’, ‘Categorieën’. Activiteiten kunnen als volgt aan een categorie gekoppeld worden: Ga naar ‘Administratie’, ‘Projecten’, en selecteer een project. Selecteer een activiteit en klik op ‘Link activiteit aan categorieën’ om een categorie te koppelen. 

 

Maak een urenplanning

Heb je een planning voor je projecten nodig? Plan eenvoudig uren vooruit voor je medewerkers.

Lees meer

Uren plannen

Met Project Hours kun je uren vooruit plannen op weekdagen voor een bepaalde periode. Je kunt bijvoorbeeld voor drie maanden op elke woensdag 4 uren op een project inplannen voor medewerkers. 

 

~

Houd het veilig

Alle gegevens worden versleuteld  verzonden.

Lees meer

Veiligheid

Project Hours versleuteld alle gegevens die over het Internet gaan. Dit gebeurd met TLS (Transport Layer Security). Dit is te herkennen aan het https-adres en het slotje voor de link in de browser. Deze versleuteling wordt ook voor de verbinding met mobiele applicaties gebruikt.

De data van Project Hours is vastgelegd in een database in de Azure-cloud van Microsoft. Alleen Project Hours heeft toegang tot deze gegevens.

 

Gebruik als app of in je browser

Project Hours is beschikbaar op al je apparaten.

Lees meer

Gebruik in de app of in de browser

Je kunt uren registreren op je mobiele telefoon, tablet of laptop. Project Hours heeft mobiele apps voor iPhone en Android en is beschikbaar via de web browser. Alle basisfunctionaliteit is beschikbaar via de apps, rapportage en sommige instellingen zoals het instellen van tarieven is alleen beschikbaar via de web browser.

i

Maak overzichten

Kies een periode en bekijk urentotalen en kosten per project.

Lees meer

Maak overzichten

Project Hours heeft een aantal overzichtspagina’s waarmee je overzichten kunt maken. Je kunt filteren op een tijdsperiode met begin- en einddatum.

  • Totalen voor uren en kosten per project, activiteit of gebruiker.
  • Een overzicht per project van alle ingevoerde uren met daarbij ook de opmerkingen die zijn ingevoerd.

Overzichten worden onder andere gebruikt om facturen op te stellen of voor urenverantwoording van medewerkers.

 

uren-exporteren-naar-excel

Download Excel-rapporten

Download bestanden met alle ureninvoer voor verdere verwerking.

Lees meer

Download excel rapporten

Je kunt verschillende rapporten als Excel-bestand downloaden.

  • Weekstaten voor gebruikers met daarin totalen per dag en per project en activiteit.
  • Totaaloverzicht met totale kosten en uren per gebruiker.
  • Alle urenregistraties van alle gebruikers met kosten en opmerkingen.

Je kunt filteren op projecten en een begin- en einddatum instellen.

Link met Google agenda

Koppel je urenregistratie met je bedrijfsagenda.

Lees meer

Urenregistratie koppelen met Google Agenda

Je kunt de urenregistratie in Project Hours koppelen aan een agenda van jullie organisatie. Alle ureninvoer wordt vervolgens weergegeven in deze agenda. Bedrijven gebruiken dit voor de planning van werk en om een overzicht van de werkzaamheden te zien.  
v

Kies je taal

Project Hours is beschikbaar in Engels en Nederlands.

Lees meer

Taal kiezen

Je kunt je taal instellen op Nederlands of Engels. Project Hours is volledig tweetalig, ook bijvoorbeeld kolomnamen in rapporten zijn tweetalig beschikbaar.

Voeg nieuwe gebruikers toe

Doe zelf het gebruikersbeheer voor je organisatie.

Lees meer

Gebruikers toevoegen

Project Hours heeft een gebruikersmodule waar je heel makkelijk zelf gebruikersbeheer kunt doen. Voeg gebruikers toe of verwijder deze. Je kunt gebruikers op inactief zetten en weer actief maken. Specificeer voor elke gebruiker de projecten waarvoor zij uren kunnen registreren.  Maak gebruikersgroepen voor rapportage. Je kunt gebruikers als beheerder aanmerken zodat zij ook projecten en activiteiten en ander administratieve taken kunnen verrichten.

Maak weekstaten en maandstaten

Week- en maandstaten downloaden in Excel.

Lees meer

Weekstaten en maandstaten

Vaak is het nodig om uren per week of per maand in een duidelijk overzicht per gebruiker weer te geven. De week- en maandstaten van Project Hours bevatten een overzicht per project, per activiteiten met totalen per dag en per project en activiteit. 

De week- en maandstaten worden gegenereerd in Excel.

Keur uren goed

Kies een periode en keur uren goed zodat uren niet meer gewijzigd kunnen worden.

Lees meer

Uren goedkeuren

Voordat je rapporteert over een periode wil je deze periode bevriezen zodat niemand meer iets kan wijzigen. Dat kan in Project Hours door uren goed te keuren. Definieer een periode, bijvoorbeeld een week of een maand en selecteer de gebruikers waarvoor de uren goedgekeurd zijn. Zo simpel is het. Als er onverhoopt toch nog een wijziging nodig is, kun je een gebruiker deselecteren voor een periode om wijzigingen te (laten) maken. 

Daarnaast kun je goedkeuringsgroepen maken en iemand aanwijzen om voor een groep medewerkers uren goed te keuren. Bijvoorbeeld een voorman die uren voor zijn team goed kan keuren.

 

start vandaag

Uren­registratie eenvoudig geregeld